Chức danh Nơi làm việc Thu nhập Ứng tuyển

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HÀ NỘI

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Tân Phú, Hóc Môn

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hub Giải Pháp Thanh Toán

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC MIỀN TRUNG

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Nhân Viên Telesales

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giao Dịch Viên - Toàn Quốc

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ

Khối Vận hành & Công nghệ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Senior Executive Assistant to CEO

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

PMO, Operational Analytics

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, SME

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, Wealth Management

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, CASA

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, Consumer Lending

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Transformation Expert, Branch Stimulation

Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Kiểm Soát Viên - Khu Vực Hồ Chí Minh

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Nhân Viên Y Tế

Khối Quản trị Nội chính

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Chuyên Viên Xử Lý Nợ (Tài Sản Đảm Bảo)

Khối Phê duyệt Tín dụng & Xử lý Nợ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] CVC Phân Tích Và Quản Lý Hiệu Suất Vận Hành Kho Quỹ Hệ Thống

Khối Vận hành & Công nghệ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Nhân Viên Kiểm Ngân

Khối Vận hành & Công nghệ

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] Chuyên Viên Chính Phát Triển Năng Lực (Talent Management)

Khối Quản trị Nguồn nhân lực

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội Sở] CVC/CV/NV Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Quốc Tế

Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội sở] CV/CVC Đối Tác Nhân Sự

Khối Quản trị Nguồn nhân lực

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

[Hội sở] CV/CVC Chính Sách Nhân Sự

Khối Quản trị Nguồn nhân lực

HỘI SỞ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Vùng 10

Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân

KHU VỰC MIỀN TRUNG

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Đơn Vị Kinh Doanh - KV Quận 5, 6, 8, 11, Bình Tân, Tân Phú

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi

Khối Doanh nghiệp

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ