Chức danh Nơi làm việc Thu nhập Ứng tuyển

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Tân Phú, Hóc Môn

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hub Giải Pháp Thanh Toán

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Nhân Viên Telesales

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giao Dịch Viên - Toàn Quốc

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Kiểm Soát Viên - Khu Vực Hồ Chí Minh

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Đơn Vị Kinh Doanh - KV Quận 5, 6, 8, 11, Bình Tân, Tân Phú

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi

Khối Doanh nghiệp

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên / Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giao Dịch Viên - KV Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Đơn Vị Kinh Doanh - KV Hồ Chí Minh

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 1, 3, 7, Bình Thạnh

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giao Dịch Viên - KV Quận 1, 3, 4, 7, Bình Thạnh

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách Tín Dụng

Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC TÂY NAM BỘ; KHU VỰC MIỀN TRUNG

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Kiểm Soát Viên - KV Quận 5, 6, 11, Bình Tân, Tân Phú

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH; KHU VỰC HÀ NỘI; KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Trực Tiếp Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Quận 1, 3

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Quận 5, 6, 8, 11, Bình Tân, Tân Phú

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Quận 1, 5, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Quận 5, 6, 8 ,11, Bình Tân, Tân Phú

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - KV Quận 1, 5, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Giao Dịch Viên - Chương Trình Tuyển Dụng Tháng 02/2021 TP.HCM

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ

Chuyên Viên/Nhân Viên Tư vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân - KV Quận 5, 6, 8, 11, Bình Tân, Tân Phú

Đơn vị kinh doanh

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Thỏa thuận

Ứng tuyển
Chia sẻ