[Vững Sự Nghiệp - Chắc Tương Lai] Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân

Đơn vị kinh doanh Toàn thời gian

[Vững Sự Nghiệp - Chắc Tương Lai] Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân

VỮNG SỰ NGHIỆP - CHẮC TƯƠNG LAI

Lựa chọn Chuyên Viên/Nhân Viên Khách hàng Cá Nhân là vị trí dẫn lối vào đại lộ sự nghiệp. 

Phát triển toàn diện để sở hữu năng lực vững vàng - “yếu tố vàng” chinh phục mọi thử thách, linh hoạt với xu hướng, gầy dựng một sự nghiệp vững chắc.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ dành thuộc mảng Khách hàng cá nhân (KHCN) được giao trong từng thời kỳ, hoàn thành KPIs theo quy định

 • Hoàn thành các chỉ tiêu chính: Cho vay, Thẻ tín dụng, Bảo hiểm… và các chỉ tiêu khác theo định hướng kinh doanh từng thời kỳ của Khối PFS
 • Lập kế hoạch bán hàng hàng ngày, lên lịch hẹn gặp và giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến các khách hàng (KH) quản lý
 • Đối tượng KH được quản lý: là các KH theo sự phân công của Đơn vị Kinh doanh (ĐVKD) và các KH do chuyên viên tự phát triển
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài, khảo sát thị trường
 • Duy trì, nâng cao mối quan hệ với nguồn KHCN hiện hữu đồng thời phát triển KHCN mới để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao trong từng thời kỳ
 • Tiếp nhận, xử lý/hỗ trợ xử lý và phản hồi các đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của KHCN

2. Kiểm soát sau vay: Định kỳ theo quy định của các sản phẩm tín dụng/quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá KH, kiểm soát mục đích sử dụng vốn của KH, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi KH có vấn đề về tình hình tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn...

3. Xử lý nợ: Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác quản lý nợ xấu, thu hồi nợ xấu của KHCN kịp thời

4. Công tác báo cáo: Định kỳ làm báo cáo bán hàng/báo cáo tình hình khai thác KH và báo cáo khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh...

Kinh nghiệm:

 • Nhân viên: Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Chuyên viên: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ưu tiên kinh nghiệm cho vay KHCN)

Kiến thức/năng lực chuyên môn (ưu tiên)

 • Có hiểu biết các sản phẩm, dịch vụ KHCN; Triển khai độc lập các sản phẩm liên quan đến Tín dụng, Thẻ
 • Có khả năng đánh giá tài chính KH
 • Dự báo về các nhu cầu tín dụng KHCN
 • Có hiểu biết quy trình cấp tín dụng đối với KHCN
 • Nhận diện rủi ro ngành nghề danh mục KH (hiện hữu, tiềm năng), khoản vay được phê duyệt ngoại lệ, khác biệt, các hoạt động thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Duyên Hải Bắc Bộ
Miền Trung
Tây Nam Bộ
Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
Tên trường Đại học/Cao đẳng (University/Academy)  *
Ngành học (Major)  *
Bạn biết thông tin tuyển dụng qua kênh nào?  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển